کنگره60 اصفهان شعبه شیخ بهایی کنگره60 شعبه شیخ بهایی یکی از شعب کنگره 60 در اصفهان می باشد که فعالیت خود را از تاریخ 23/9/92 آغاز نمود . حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد. امروز اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد. طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. آدرس :اصفهان پل بزرگمهر خیابان مشتاق سوم روبروی بیمارستان قلب چمران خیابان مطهری فرعی دوم سمت راست . http://c60-sheikhbahaei.mihanblog.com 2018-04-24T08:47:27+01:00 text/html 2015-09-01T15:20:02+01:00 c60-sheikhbahaei.mihanblog.com مدیر وبلاگ اطلاعیه http://c60-sheikhbahaei.mihanblog.com/post/348 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#006600"><b>بنام خدا</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5"><b>بدین وسیله به اطلاع می رساند از روز شنبه مورخه 94/06/14 وبلاگ جدید شعبه به ادرس زیر شروع بکار خواهد نمود:</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="6" style="text-align: center;"><b>&nbsp; &nbsp;<font color="#cc0000"> &nbsp; &nbsp;sheikhbahaei.congress60.org</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5"><b>بر اساس اطلاع قبلی داوطلبان خدمت در وب نمایندگی که در جلسه هماهنگی وبلاگ نویسان شعبه حضور داشتند نام کاربری دریافت خواهند نمود .ضمنا کلیه مطالب این وبلاگ در حال انتقال به وب جدید می باشد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>بر اساس نظر سایت کنگره 60 نویسندگان محترم در وب جدید فقط از رنگ مشکی در پستها استفاده نمایند.</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div>